Biltrean i Uppsala AB köper Börje Johansson Bilservice AB.
Läs mer här

×
Skadeverkstad Toyota Uppsala Skadeverkstad Toyota Uppsala

Att tänka på vid en skada

  • Är inte bilen i ett körbart eller trafiksäkert skick skall bilen bärgas till oss.
  • Skriv en skadeanmälan omgående. Skriv den gemensamt med motparten.
    På skadeanmälan finns utförlig information hur ni fyller i blanketten på ett korrekt sätt. Skicka skadeanmälan omgående till ditt försäkringsbolag.
  • Enklare skador kan anmälas per tel eller via webben till ditt försäkringsbolag.

Skadebesiktning

Det är viktigt att du har kontaktat försäkringsbolaget och fått skadenummer.
Om du blivit utsatt för inbrott, stöld, skadegörelse eller ”smitning” krävs alltid en polisrapport som lämnas till försäkringsbolaget.
Som kund så har du i vissa fall självriskreducering hos försäkringsbolaget, kolla det innan ni lämnar bilen och meddela oss detta, så det blir rätt ifrån början.


När du kommit till oss så kan du avnjuta en kopp kaffe/te i vår fantastiska kundlounge så tar vi in din bil för fotografering och beräkning av skadan.
Skadebesiktningen tar mellan 30-60 min, beroende på skada, detta är viktigt för att vi ska kunna vara så noggranna som möjligt och göra reparationen smidig.
Vill du ytterligare komplettera något som service eller annat jobb på bilen, ber vi dig att kontakta oss omgående så att vi kan avsätta tid för ytterligare arbete och säkerställa att alla reservdelar finns hemma.

Skadeverkstad Toyota Uppsala

Förberedelser för inlämning av fordon

Om inget annat avtalats ber vi dig komma med din bil på aktuellt datum/tid.

• Medtag nyckel till ev. fälglås.
• Ta bort eventuell takbox, takräcken och barnstolar.
• Vänligen töm bilen på lösa delar och värdesaker.
• Om bilen är relativt ren vid inlämnandet så underlättar det vårt arbete.

 

Bilen är inlämnad

När din bil kommit in till oss så tar en utbildad skadetekniker in bilen för demontering, friläggning och riktar eventuella skador så att vi kan färdigställa bilen för lackering. Alla skarvar och utbytta karossdelar rostskyddas för att säkerställa din bils rostskyddsgarantin.

Plastreparation.
I första hand när det gäller plastreparationer ”t.ex stötfångare” så är det krav ifrån försäkringsbolagen att dessa ska repareras, även om en ny del kostar lika mycket som reparationen, (Detta med tanken för miljön)

Lackering.
När bilen är klar hos skadeteknikerna så tas bilen/delarna till lackeringen där det slipas, grundas, maskeras för lack. Färgen som används är ett vattenbaserat lackeringssystem som är godkänt av Toyota/Lexus.

Komplettering och montering.
Nu kommer fasen där vi monterar ihop alla detaljer så som dörrar, stötfångare, invändiga paneler, lås och knappar mm.

Slutfasen och kontrollen.
Under arbetet samt när bilen är klar så skrivs det en digital checklista som vi spar hos oss. Bilen provkörs och lämnas till våra kundmottagare som gör en slutkalkyl och dubbelkollar eventuell självrisk med försäkringbolaget.

Vi kontaktar er.
Vi kontaktar er och meddelar att bilen är klar. Eventuell självrisk som bestäms av ditt försäkringsbolag betalas när du hämtar bilen.

Nya reservdelar och begagnade reservdelar

Vi använder begagnade originalreservdelar i de fall det går att få tag på, då det är ett krav ifrån alla försäkringsbolag. Dessa reservdelar söks i hela landet via en databas hos de bilåtervinningsföretag som har avtal med ditt försäkringsbolag, finns inte det så beställs det nya originaldelar.

Garantier

Du vet väl att din Toyota/Lexus behåller alla garantier när den repareras hos oss. Samt att vi lämnar tre år garanti på alla skadereparationer.

Garantibevis 3 års garanti på utfört arbete
Din bil har reparerats enligt Toyotas högt ställda normer med reparationsmetoder som är erkända inom branschen. Detta garantibevis säkerställer fortsatt giltighet för garantin mot genomrostning i samband med reparation eller utbyte av karosseridetalj (kontakta en auktoriserad Toyota återförsäljare om du är osäker på vilka garantier som gäller för din bil).

Dessutom borgar vi för kvaliteten på reparationen genom att ge dig en omfattande 3-års garanti på det utförda arbetet.

Vi förbinder oss att åtgärda eventuella brister i det utförda arbetet utan diskussion eller dröjsmål. Om vår bedömning är att det inte förekommer någon brist i det utförda arbetet, anlitas en av båda parter gemensamt utsedd opartisk och oberoende kontrollant som får avgöra ärendet.