Biltrean i Uppsala AB säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och bilrelaterade tjänster.

Biltrean i Uppsala AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning, leverans, service, reparation, reservdelar och fastigheten.

  • Vi ska sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Biltrean i Uppsala AB skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor.

Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB’s krav och ambitioner.

www.toyota.se finns mycket information om Toyotas miljöarbete samt miljö och säkerhetsdeklarationer för respektive bilmodell.