När du köper en Toyota hos oss kan du teckna något av våra förmånliga serviceavtal.
På köpet får du ett smidigt, tryggt och bekvämt bilägande. Du betalar bara en fast summa per månad beroende på bilmodell, körsträcka.

Avtalen gäller i 3 år/36 månader eller fram till att avtalad körsträcka uppnåtts. Din bil får all den service den behöver enligt tillverkarens serviceprogram – till en fast kostnad för hela avtalsperioden.

Du får enkelt, bekvämt och till ett fast pris en välskött och välservad bil och du säkerställer ett bra andrahandsvärde på bilen, den dag det är dags att byta till en ny Toyota.

Kontakta oss för mer information hur du kan göra ditt bilägande både enklare och billigare!

Innehåll

Avtalet omfattar den service bilen behöver för att uppfylla tillverkarens serviceprogram.
Dvs service var 12:e månad eller 1.500/2.000 mil körsträcka (där den först uppnådda är avgörande).

 

  • Service enligt varje bilmodells serviceprogram
  • Byte av motorolja och filter
  • Helsyntetisk motorolja ingår för lägsta bränsleförbrukning och miljöpåverkan
Fält markerade med en * är obligatoriska

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) nämligen: Indien. Om så sker kommer överföringen ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd exempelvis s.k. standardavtalsklausuler som innebär att överföringen är lagenlig. I tillämpliga fall kan en kopia av skyddsåtgärderna erhållas genom att kontakta oss på integritet@toyota.se